DauCoVoiBotBien

 

đấu cờ với bọt biển

 

sng xanh đa nghịch

với mấy ngn chn trần

v hai quả tim

 

thng bảy

rồi thng tm

 

rồi thời gian sẽ biến mọi bi bờ

thnh những hnh lang trống của nh kho kỷ niệm

 

dọc theo bin cương con mắt bỏ hoang

ti đ c thể hnh dung

 

chiếc bng mnh đơn độc

bn cạnh rừng ni v vng

 

thng bảy thng tm

 

đi chưa xong hai nước

ma h đ bị chiếu b

 

một thng

để quen em

 

v một thng

để xa em