nơi hậu trường lịch sử

 

nơi hậu trường lịch sử

 

 

nht nh trăng

vo bẫy chuột

 

gắn đui ch

cho sng thần

 

treo p phch điện ảnh nhiều mu

giữa những mộ ch hư hao

 

trang bị đầy đủ từ điển v thuốc ngủ

cho bọn nhị trng nhn cch

 

thổi bong bng cao su

trước vnh mng ngựa

 

m thng lọng

nhảy xuống ni lửa

 

vn vn

 

trong khi chờ đợi kiến vng kiến đen

tha cc phạm tr trở lại

 

đy

vi tr tu từ giải tr

mời chơi thử