TrenSanKichNho

 

 2. TRN SN KỊCH  NHỎ

 

 

trn sn kịch nhỏ của đi đũa

hạn hn lũ lụt hẹn h

su rầy su năng su kn đồng ca

chuột nhỏ chuột to nhảy ma

 

bụng đi ruột rỗng

lũ người vy quanh

chồng chất ln nhau

như t bt trống

 

trn sn kịch nhỏ của đi đũa

 

chai rượu lắm lời

bất chợt trầm tư