VietNamVietNam

 

5.   VIỆT NAM VIỆT NAM

 

những chn trời rướm mu

 

ni với biển

v đủ loại my chụp hnh

 

Rồng Tin chẳng cứu được chu chắt

đứa no cũng n t

hoặc lưu vong

 

cng ngy cng dy cộm

cuốn album rch sờn

 

 

TM MƯƠI TRIỆU TẤM MU M V NGHĨA