VuAn


      
3. VỤ  ÁN

 

         lửa riu riu

         than cũi cháy đều

        

         nồi lớn

nồi nhỏ nấu

        

         nước sôi sủi bọt

         thịt xương chín ră từ từ

 

         đôi đũa bếp to

         ngọ nguậy trong đầu

 

         cặp tṛng bốc khói quên bất măn

         cái lưỡi luộc nhừ không phản kháng

 

         kéo dài mấy ngh́n năm

         vụ án chưa thụ lư

 

         chẳng thấy kư giả sử gia

         vắng nhân chứng quan ṭa

 

         mỗi ngày mấy bận

         tội ác tiếp tục xảy ra

 

         TÈO ĂN THỊT TÍ