ChanPhuong

F9kh17ang@aol.com

 

◄◄ về trang chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trích Tường ca ngũ thập – 01