AoNhungMangMauAiVanQuoc

Ảo: Những mảng màu

 

 

 

không trăng giữa phố phường rã rượi

con đàn bú mẹ trong làn bánh trung thu bão nổi lợn âm dương (avq)

 

 

 

những mảng tím

tràng đạn nhựa bắn vào gan

 

 

vũng nước bên đường

trầm vào giác mạc

trong veo

 

 

những mảng hường

há khuôn dạng lông lá bờm xờm

 

 

hích liên hồi

hỏa hơi hì hợp tan đêm

 

 

những mảng nâu

ngời hàng phong ánh thu

 

 

rũ vàng

rẩy run hồ mây bát ngát

 

 

những mảng tuyền

lầu cao rưới giọt

tượng đền

 

 

những mảnh màu bò ra tường

đẹp mê

 

 

đẹp òa ra từ mồ không hương đêm rằm khói khóc ăn trăng

đẹp bất tận lên từ ống hỏa thiêu bốc vào trời

 

 

những mảng màu

những nấm mồ

ở giữa

lặng lẽ những mắt

những mẩu đời đang tan

 

 

khí đọng thành màu

màu khô trên tường đang chảy vào những nấm mồ

 

rữa

 ảo

 

 

Đông Kinh, 10-2006