LinhCamLichSuAiVanQuoc

Linh cảm lịch sử

 

 

 

 

khu công nghệ cao nứt ra từ dưới rễ cỏ gà mởn lên xanh

trong đi hoang, gió đem sương

muối/dầm trong đáy nông của những vỏ hến 

 

 

đường cao tốc dẫn đàn ḅ lạc vào

thành phố

hóa kiếp dưới hầm tàu

tiếng nặng nhọc của loài hữu móng thở

qua lỗ thông hơi của nhà b́a các-tông

 

 

những thuyền buồm mang theo dấu đỏ

đến rồi đi

để lại một cây cầu

vài hàng bia mộ

chỉ diều vuông chao cánh trong ráng chiều c̣n nhắc tiếng của con trẻ và đàn bà

 

 

gió đem thời gian chia mùa

và giam chân chú/trú khách

mang những người đàn bà

ra khơi

cùng những mảnh gương in h́nh cá diếc

 

 

tôi quan trạng ruổi rong qua những miền tím của chiều

của sắc chàm

của những hàng đá dựng ngăn bờ

của những mó nước quẫy thuồng luồng

của khói lam tỏa ra từ những cây tháp gạch

 

 

một đám người đi ngang qua thung lũng trong chiều

gói tặng tôi những mảnh vỡ tiếng quê trong một chiếc khăn thêu

họ ̣a cười rồi

khóc

 

 

lệ rỉ ra

đẫm những vuông cỏ gà

vi vu/lay động trên nóc nhà  

 

 

Nam Ninh, 7.2000

Đông Kinh, 11.2006