VetRanTrenTuongAiVanQuoc

Vết rạn trên tường

 

 

 

Đêm mơ, trông vết nứt tường chùa

Ngày mê, tha thẩn thềm đền rêu lên (avq, 2002)

 

 

 

Điên và Ngộ đến tự nao

lẽ thưở người nở từ con mắt ếch[1]

 

 

Điên và Ngộ

rạn

vết trên tường chùa xứ Tạng[2]

hiển

lại giữa đài cao Thánh thất[3]

loang

hương nhà mẹ Nara[4]

 

 

Điên và Ngộ

vốn sống cùng

mặt trời đen

không khí đỏ

 

 

Điên và Ngộ

từ biển lên

hóa

AM, EM

hẳn AM là Điên và EM là Ngộ[5]

(thưở ấy mặt trời đen và không khí đỏ)

 

 

Điên và Ngộ

từ hang

ra

tàu cỏ

bước sen

(tương truyền: trước thưở ấy không lâu, mặt trời hóa đỏ, không khí chuyển trơ, nên, mắt người mù màu, nh́n lộn đen thành đỏ, đỏ thành đen)

 

 

Ngộ

trốn

Long cung

nhả khói

mặc người

(bởi: từ thưở ấy loài người loạn lạc, chỉ biết Điên, không c̣n biết Ngộ)

 

 

thi thoảng

Ngộ

hiển

sóng thần 

khi bầy con ra biển gọi “Bô” [6]

(không hiểu sao, dân tôi không được dặn lên rừng gọi “Má”. Vẫn biết Má là Mẫu về từ Thượng Ngàn áo xanh, và Thoải Phủ áo trắng)

bầy con hư

sóng băo liên hồi

 

 

Điên và Ngộ

vừa là anh vừa là em

vừa là chồng vừa là vợ

(sáng thế: hết một ṿng đồi, anh em hóa vợ chồng)

vừa đực vừa mái

 

 

Điên và Ngộ

vừa là ông vừa là thằng

vừa là bà vừa là đĩ

(ngẫm trông: hôm trước ở chốn lầu xanh, ngày sau ra roi thẩm phán)

vừa ngày vừa đêm

 

 

Điên và Ngộ

chẳng em chẳng anh

chẳng vợ chẳng chồng

(khi hóa vợ chồng mới ngỡ nhận nhau, từ đó, không biết nên là vợ chồng hay trở lại anh em, để nên ḥn Vọng Phu – nghe nói đă biến thành vôi mấy năm sau thời mở cửa)

chẳng cái chẳng đực

 

 

Điên và Ngộ

chẳng thằng chẳng ông

chẳng đĩ chẳng bà

chẳng đêm chẳng ngày

 

 

Điên và Ngộ

vừa một vừa hai

vừa hai vừa một

 

 

Điên và Ngộ

vừa có vừa không

không “có”/không “Điên”

không “không”/không “Ngộ”

(nhà sư xứ Phù Tang: kinh Đại thừa không nói giả dụ rằng “có” là “Điên”, và “không” là “Ngộ”)

 

 

trơ mắt ếch

một mắt ếch

sinh

hai mắt người

 

 

nhưng người đă quên: tất cả từ một mắt ếch

ĐIÊN = NGỘ

NGỘ =  ĐIÊN

 

 

NGỘ chỉ giản đơn là

vết rạn

trên tường

như

ĐIÊN

 

 

bí mật loài người

rạn

vết trên tường

 

Đông Phù Tang, 9-2006

 

 

 [1] mắt ếch: hăy đến ngưỡng xem chùa chiền đền đài Tây Tạng, hay t́m các công tŕnh thám hiểm vùng này của người Âu Mĩ và Trung Quốc, Nhật Bản

[2] xứ TạngTây Tạng

[3] thánh Thất: Tây Ninh

[4] nhà mẹ Nara:  nền nhà cũ giáo tổ Thiên Lí (Tenri), ở Tây Phù Tang

[5] AM EMADAM A, EVA UM, tức ADAM/EVA(Thiên Chúa) và A/UM(Mật tông)

[6] : Bố Rồng