AGinsbergHoangHungNDGioiThieu

Nam Dao giới thiệu :

 

Allen Ginsberg qua Hoàng Hưng : một hồn thơ, hai ngôn ngữ

 

 

Hai văn hóa, hai dân tộc, hai bờ một đại dương.

Và một cuộc chiến khủng khiếp với dấu vết tai họa chưa dọn kịp dể xóa sạch dấu những vết cứa lịch sử.

 

Hai người. Hai hoàn cảnh. Hai nhà thơ với hai truyền thống tâm linh, triết học và  hai ngôn ngữ khác biệt.

Nhưng Allen Ginsberg qua Hoàng Hưng là khả thi, bởi họ chia chung một hồn thơ. Ngôn ngữ của thơ ca đích thực chỉ có một. Trích lời Ginsberg:

"Làm thơ là viết lên giấy tất cả những ǵ đến trong đầu. Tất cả những ǵ đủ mạnh, đủ sống động để ḿnh phải nhớ". "Cứ ngây thơ. Ngay thẳng. Chân thành. Công khai những ǵ trong đầu ḿnh, tức là hiến cho đời sự thể hiện một tinh thần trung b́nh nhưng khác biệt hẳn những thể hiện giả tạo bị các phương tiện truyền thông và chính phủ nhào nặn, khác biệt hẳn việc sản xuất hàng loạt những h́nh ảnh tạo ra thị hiếu giả mạo về t́nh cảm và về con người"

 

Lần đầu, Hoàng Hưng chuyển Howl của Ginsberg thành . Đây là tiếng hú người gọi người, không phải là tiếng hú của những con sói ăn tươi nuốt sống ở Manhattan, ở Harlem hơn nửa thế kỷ trước. Hú tiếng người, Ginsberg thành một trong những nhà thơ Mỹ nổi tiếng. Đồng thanh đáp trả bằng tiếng Việt, hẳn Hoàng Hưng cũng hú, ở Sài G̣n hay Hà Nội, những tiếng hú từ phía bên này đại dương, những tiếng hú mong vượt qua sóng gió đến tai người nghe.  Biết đâu sói cũng nghe được, và chuyển hóa thành người?

 

Cám ơn nhà thơ Hoàng Hưng đă cho phép tải lên mạng một  phần bản thảo ông chưa công bố. Nhà thơ nhắc, làm thế để những ai đồng thanh đồng khí có dịp đọc, và cần, th́ xin cứ góp ư để tu chỉnh bản sẽ được in một ngày gần đây. Mong thay.