12TiengCuoi

 

12 tiếng cuối

 

Tiễn đưa năm một mâm cỗ đầy

Hương khói ngạt ngào

Giàu và nghèo cùng đốt tiền cúng lễ

Bước từ cửa cầm la bàn định hướng nhanh nhẩu lộc về

Chuông đồng hồ đếm đến 12 tiếng cuối

Chuông chùa già nua thanh thoát ngân không biết mỏi

Trẻ con đợi đón tiền mừng tuổi thức vật vờ

Quần áo quen hơi lượt là ra mới

Có một chữ ngờ đi t́m may mắn theo người hợp hạp của năm

Một phút để nỗi niềm tự quên để cái ác và cái thiện cùng chắp tay khấn lạy

Tập tục giống như thói quen lân la theo người đàn bà đi chợ mua hàng ngày Tết

Tập tục được nâng cấp như giá thị trường dồn dập chạy những ṿng đua

Lời chúc tụng mở ra sớm mồng một công thức từ thủa chưa biết lập tŕnh

Lời chúc tụng thoáng ra trong cơ chế mới

Tiễn và đón bắt tay nhau trước ngưỡng cửa mỗi căn nhà

Ghét và yêu ôm nhau diễn màn đầu vở kịch dài năm đang tới.