NHẶT TRĂNG

NHẶT TRĂNG

 

Thuyền thơ thả bến Tây Hồ

 mây vơ vẩn gió hững hờ đợi ai

 tôi là một kẻ quăng chài

 buông câu để kéo một vài ư thơ

 tôi là một kẻ ngẩn ngơ

 bỏ nhà bỏ cửa lên chờ vầng trăng

 một năm có mấy đêm rằm

 một đời có được vầng trăng riêng ḿnh

 biết ai là khách chung t́nh

 lên Hồ Tây để cho ḿnh có ta

 chú Cuội ngồi nhặt lá đa

 c̣n tôi nhặt ánh trăng tà làm thơ .