Kant-PPLTThucHanh

Phan Huy Đường giới thiệu

Bùi Văn Nam Sơn giới thiệu và chú giải

 

◄◄ về trang chính

 

 

 

 

“ VIÊN ĐÁ ĐỈNH V̉M  ” CỦA T̉A NHÀ TRIẾT HỌC KANT

 

01 PHÂN TÍCH PHÁP VỀ CÁI ĐẸP VÀ VỀ CÁI CAO CẢ

02 Phân tích pháp vỀ cái cao cẢ (§§23-29)

03 BIỆN CHỨNG PHÁP CỦA NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN THẨM MỸ (§§55-60)

04 NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỤC ĐÍCH LUẬN (PHẦN II CỦA TÁC PHẨM)

05 HỌC THUYẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP CỦA NĂNG LỰC PHÁN ĐOÁN MỤC ĐÍCH LUẬN (§§79-91)