Văn hoá như là

Văn hoá như là... tha hoá

SGTT.VN - Phê phán văn hoá bao giờ cũng nhằm bảo vệ và phát huy văn hoá. Nhưng khi nhân danh tự nhiên hay lấy tự nhiên làm chuẩn mực để phê phán văn hoá (ta gọi là “tự nhiên luận”) (Giữa tự nhiên và văn hoá, Sài G̣n Tiếp Thị 5.10.2011), th́ thành quả văn hoá chỉ có thể có được bằng cách thoát ly khỏi t́nh trạng tự nhiên thô lậu.

Theo Rousseau, nhân tính chỉ h́nh thành khi con người rời vườn địa đàng. Tranh Vườn địa đàng của hoạ sĩ Đức Lucas Cranach (thế kỷ 15).

Nói cách khác, cần dựa vào phần tích cực của tự nhiên để phê phán văn hoá, đồng thời phê phán phần tiêu cực của tự nhiên để bảo vệ văn hoá. Từ viễn tượng tự nhiên luận, Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) đă kết hợp hai nhiệm vụ có vẻ nghịch lư này như thế nào?

Mô h́nh “tha hoá”

J. J. Rousseau có vinh dự là người đầu tiên dùng mô h́nh về sự tha hoá để tiếp cận và giải quyết nhiệm vụ song đôi này. Theo ông, khi rời bỏ trạng thái tự nhiên, con người không đánh mất bản tính tự nhiên của ḿnh cũng như mối quan hệ với giới tự nhiên bên ngoài ḿnh, trái lại chỉ tha hoá khỏi tự nhiên mà thôi, nghĩa là, chỉ trở nên xa lạ với những ǵ thật ra là của chính ḿnh và nay đứng đối lập với chính ḿnh. Tuy nhiên, chính việc rời bỏ tính tự nhiên ấy lại là điều kiện tiên quyết để con người phát huy được nhân tính. Nền văn hoá “phản tự nhiên” là tiến tŕnh của sự tha hoá, đồng thời là tiến tŕnh không thể đảo ngược của việc vượt ra khỏi “con người hoang dă” (homme sauvage), tuy vậy, vẫn phải lấy bản tính tự nhiên của con người làm cơ sở và kim chỉ nam cho tiến tŕnh văn hoá.

Nhiều người xem mô h́nh tha hoá – cho phép nhận ra sự thống nhất lẫn khác biệt giữa tự nhiên và văn hoá – là h́nh thức được thế tục hoá của h́nh ảnh con người “phạm tội”, “sa đoạ”, bị trục xuất khỏi vườn địa đàng như được mô tả trong Kinh thánh. Hegel, trong Các bài giảng về triết học lịch sử cũng xem đây là khởi điểm thực sự của việc “trở thành người”: “Vườn địa đàng là chỗ cư trú của thú vật chứ không phải của con người!” V́ sao? V́ “con người hoang dă” chỉ mới là con người trong tiềm năng, con người trong trạng thái “tự ḿnh”, chưa có ư thức, chưa phải “cho ḿnh” và sẽ không thành người nếu cứ ở măi nơi chốn ấy, tức trong sự hợp nhất đơn giản với tự nhiên! Sự tha hoá – bị quy là “phạm tội” – thật ra là hành vi của bản thân con người, là sự tự – tha hoá. Theo Rousseau, tha hoá khỏi tự nhiên là thành tựu văn hoá đầu tiên của con người, nhưng nó cũng đẩy con người vào sự xung đột giữa tự nhiên và văn hoá. Làm sao giải quyết hay khắc phục sự xung đột này? Rousseau trả lời: chỉ có thể bằng cách “thẳng tiến để hoàn thiện văn hoá!” chứ không phải “quay trở về với tự nhiên” theo nghĩa thô thiển là vào rừng leo cây cùng với khỉ!

“Thiên nhiên không bao giờ lừa dối con người. Chỉ có con người tự lừa dối chính ḿnh”

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)

“Hoà giải” giữa tự nhiên và văn hoá

Mô h́nh trên đây của J. J. Rousseau về sự tha hoá không chỉ cung cấp một giải pháp có tính cấu trúc cho việc khắc phục sự xung đột giữa tự nhiên và văn hoá và tính nghịch lư của công cuộc phê phán văn hoá tự nhiên luận, mà c̣n đặt mối quan hệ tự nhiên – văn hoá vào trong một viễn tượng có tính cách triết học về lịch sử. Trong viễn tượng ấy, việc “phạm tội”, hiểu như sự tự tha hoá của con người, là khởi điểm của lịch sử, c̣n sự kết thúc sẽ được soi sáng bởi viễn cảnh không tưởng về một sự hoà giải giữa tự nhiên và văn hoá. Thật thế, theo mô h́nh này, bản thân lịch sử bắt đầu bằng sự tha hoá, trong khi con người hoang dă là vô lịch sử, nếu cứ ở yên trong sự hợp nhất đơn giản với tự nhiên.

Qua việc đề xuất và phác hoạ mô h́nh “hợp nhất – phân ly (tha hoá) – hoà giải”, quả thật Rousseau đă mang lại cho xu hướng phê phán văn hoá tự nhiên luận một h́nh thái hiện đại, bởi nó sớm đáp ứng tâm thức mới mẻ của thời đại: tâm thức và tư duy lịch sử, vốn chỉ trở nên phổ biến từ nửa sau thế kỷ 18. Ngược lại, tư duy và triết học lịch sử hiện đại, với đỉnh cao là triết học duy tâm Đức và truyền thống mác-xít, không thể không bắt nguồn từ Rousseau, khi lịch sử được hiểu như tiến tŕnh tự đánh mất và tái chiếm hữu của con người. Marx: nhân hoá giới tự nhiên và tự nhiên hoá con người là “lời giải cho câu đố của lịch sử thế giới”.

Nhưng, làm thế nào để con người, sau khi rời bỏ trạng thái tự nhiên và đánh mất tính tự nhiên trong văn hoá, c̣n có thể tiếp cận được (bản tính) tự nhiên “đích thực”, bởi nếu không, không tài nào tiến hành phê phán văn hoá được? Bằng cách nào đến được với bản tính của con người tự nhiên? Cái đă bị tha hoá không phải hoàn toàn xa lạ mà là của chính ḿnh nay chỉ trở thành xa lạ thôi, vậy, về nguyên tắc, có thể nhận ra lại và khôi phục? Thay v́ “trở về với tự nhiên”, làm sao đi t́m một sự thống nhất mới giữa con người và tự nhiên theo nghĩa “trở về với tính tự nhiên” và thực hiện những đặc điểm bản chất do tự nhiên ban cho hay đă sở đắc trong tiến tŕnh văn hoá như lư trí, ngôn ngữ, lao động, tư hữu, t́nh yêu, danh dự, đức hạnh và đời sống cộng đồng, những đặc điểm tuy đă thoái hoá nhưng vẫn có mặt thường xuyên nơi con người?

Émile và Khế ước xă hội

Tóm lại, vấn đề của Rousseau là làm sao tiến hành phê phán văn hoá một cách gay gắt, nhưng không phủ định và thù địch văn hoá. Và làm sao con người văn hoá t́m trở lại được cuộc sống hài hoà với bản tính đích thực của ḿnh. Émile hay là về giáo dục (1762) và Khế ước xă hội (1762) phác hoạ mô h́nh sư phạm và mô h́nh chính trị cho hai vấn đề ấy, hai phác họa sẽ có ảnh hưởng sâu sắc và mang nhiều phiên bản trong các thế hệ tiếp nối: từ Lessing, Kant, Fichte, Hegel và Marx thời trẻ cho đến Erich Fromm, Adorno…

(c̣n tiếp)

Bùi Văn Nam Sơn