NhungYRoi-ChinhTam

Những ư rời

1.

Ở Việt Nam, dường như sự phát triển về mưu trí, mưu lược xẩy ra khá muộn so với lịch sử nhân loại. Sự chất phác là bản chất chính. Cha con Mỵ Châu bị lừa một cách rất dễ dàng. Có lẽ v́ thế nên để chiến thắng (cả thiên nhiên và xă hội) dân tộc Việt Nam chủ yếu dùng sức lực chứ chưa phải là trí lực. Thánh Gióng là biểu tượng của sức khỏe. Sơn Tinh cũng vậy. Những chuyện cổ tích cổ nhất là chuyện về sức khỏe: Lư Ông Trọng, Ông Ồ, Ải Lậc Cậc… Nhưng khi phải dùng trí lực th́ trí tuệ, mưu lược phát triển rất nhanh, rất đặc sắc và thông minh.

2.

Cái đầu tiên để con người tự xác lập cương vị người của ḿnh là sự xấu hổ. Bởi vậy t́nh cảm xấu hổ là t́nh cảm quan trọng nhất. Nếu không có t́nh cảm này th́ con người chỉ là con người tiền Eva, nghĩa là chưa thành người.

3.

Khi con người nhân danh công lư th́ rất có khả năng công lư bị bóp méo, bị uốn bẻ. Công lư phải nhân danh con người. Ṭa án nhân danh công lư để thực hiện công bằng hay chính công lư phải dựa vào ṭa án như một công cụ để thể hiện ḿnh?

Chính Tâm