K ức

K ức

Nng c rnh tnh rất su.

Sau nhiều năm khng gặp, anh chỉ cn nhớ được điều ấy mỗi khi nhn thấy một người đn b khc cười.Paris 11.12.2006

 

 

K ức

Nng c rnh tnh rất su.

Sau nhiều năm khng gặp

Anh chỉ cn nhớ được điều ấy

Mỗi khi nhn thấy

Một người đn b khc

Cười.Paris 11.12.2006