Văn c tnh, rất thật

Văn c tnh, rất thật. Đ l cốt li của văn chương. C lc nhạo bng chnh mnh, c lc gay gắt, c lc tha thiết chn tnh. Tất cả khiến nỗi nhớ, nỗi đau, nỗi c đơn hoang mang của kiếp người vừa gần gũi vừa xa vời, vang vọng min man man mc thấu lng người đọc.

PHĐ