Ămvc trân trọng giới thiệu

 

 

Tác giả

Thể loại chính

ăm giới thiệu

P

Paul Alexandre Baran

lư luận

Phạm Trọng Luật dịch

 

Paul Ricoeur

lư luận

Phạm Trọng Luật dịch

 

Pauline

hoạ

Phan Huy Đường

 

Petri György

thơ, Nguyễn Hồng Nhung dịch

Phan Huy Đường

 

Phạm B́nh Chương

nhiếp ảnh

Miêng

 

Phạm Ngọc Lư

thơ

Nam Dao

 

Phạm Ngọc Thái

Phê b́nh

Chân Phương

 

Phạm Ngọc Túy

truyện ngắn

Phan Huy Đường

 

Phạm Nguyên Vũ

truyện ngắn

Phạm Trọng Luật

 

Phạm Quốc Bảo

tượng, tranh

Phan Huy Đường

 

Phạm Thị Anh Nga

truyện ngắn, kư

Phan Huy Đường

 

Phạm Thị Hoài

Suy luận

Nam Dao

 

Phạm Thị Ngọc

truyện ngắn

Mai Ninh

 

Phạm Văn Đỉnh

dịch

Mai Ninh

 

Phạm Việt Cường

thơ

Mai Ninh

 

Phạm Việt Hưng

tiểu luận

Phan Huy Đường

 

Phạm Xuân Nguyên

b́nh luận

Phan Huy Đường

 

Phạm Xuân Yêm

suy luận

Nam Dao

 

Phan Đắc Lữ

thơ

Miêng

 

Phan Huy Sáng

Nhớ thương (dịch Chinh Phụ Ngâm)

Phan Huy Đường

 

Phan Huyền Thư

thơ, song ngữ

Phan Huy Đường

 

Phan Thị Trọng Tuyến

truyện ngắn

Mai Ninh, Phan Huy Đường

 

Phan Ni Tấn

thơ, …

Phan Huy Đường

 

Phan Thị Vàng Anh

truyện ngắn

Miêng

 

Phan Trang Hy

truyện ngắn

Phan Huy Đường

 

Phật Giáo và Văn Hoá

Phật học

Miêng

 

Phong Điệp

truyện ngắn

Phan Huy Đường

 

Phù Du

thơ

Miêng

 

Phùng Cung

truyện ngắn

Nam Dao

 

Phùng Quán

thơ

Nam Dao

 

Phùng Thành Chủng

truyện ngắn

Phan Huy Đường

 

Phương Giang

thơ

Phan Huy Đường

 

Pilinszky János

thơ

Phan Huy Đường