DiemChauConTrauKhongLaBan

CON TRU KHNG PHẢI L BẠN CỦA CON NGƯỜI

 

Cả đến loi th đi khi cũng v nhn đạo

ARVO VALTON

 

Con tru khng phải l bạn của con người

con tru l bạn của lưỡi cy

m đất cụm my

đi khi một con so

đi khi một dng sng

con tru ph ph với con so

h hụp với dng sng

ko gnh nặng của lưỡi cy

xẻ m đất

hất tung những chn rạ cn bướng bỉnh

nhai đi cọng cỏ kh

đi khi gối đầu trn cụm my

 

con tru khng phải l bạn của con người