DiemChauHayChoToiUong

CHO TI UỐNG

 

Hy cho ti uống, ti khng kht

LVARO DE CAMPOS

 

Dưới đy chiếc ly c một vng trn

vng đy của chiếc ly

vng vng

ng nh

bn trn l những ma ging bo

những bắp thịt của sng

dng cuồng lưu

bn trn nữa l những cnh rong

mi san h

nắng mới pha mu hổ phch

chiếc giường lng chim ảo ảnh

kht vọng sủi tăm

bn trn nữa l mặt hồ thầm lặng

những vườn nho soi bng m đềm

mắt biếc nằm trn tay

i vng mắt chim khuyn

chiếc nhẫn của con gi sừng..

 

hy cho ti uống...