DiemChauNgayMaiCoNguoiVe

NGY MAI C NGƯỜI VỀ

 

Ngy mai c người về Si-gn

người ấy sẽ bay

người ấy sẽ đp xuống

người ấy sẽ nhn quanh

dường như những chiếc o vng vẫn cn chạy

ngoi khung cửa knh của hng my bay

trn đường phố

những chiếc o vng

một người bị ku n

c tiếng tắc-k

từ cng trường ha bnh tới bờ sng

một người si-gn bị ku n

con đường ấy giờ mang tn g nhỉ

những con tắc-k.. ồ khng

một người si-gn bị ku n

những con tắc-k khng đổi mu

nhiễu m của cm nn

dưới gậm cầu

cuối dng người v xe

một người

những chiếc o vng

cuối dng người v xe

những chiếc o..

si-gn bị ku n

.. vng vẫn chạy

trong khi

một người si-gn bị tiếng tắc-k

ku n

những đốm lửa của mun ngn sạp thuốc l

thắp đm

tiếng tắc k

một người.. bị ku n

tiếng

ng su miệt nh thờ cha Tam

tắc-k

mưa

những chiếc o

những chiếc o vng

chy

 

một người si-gn bị ku n

ngy mai c người về si-gn tm người ấy