DiemChauNhungDoanTau

NHỮNG ĐOÀN TẦU

 

Thật không sao hiểu được

v́ đâu lại có những đoàn tàu dài đến thế

những đoàn tàu kéo suốt đêm thâu

những đoàn tàu đi hết đêm này qua đêm khác

những đoàn tàu di chuyển từ mùa đông sang mùa xuân

những đoàn tàu nối tiếp nhau chạy ṿng quanh trái đất

chạy ṿng quanh giấc ngủ và mất ngủ

xuyên qua tiếng chuông khuya

xuyên qua từng giọt giờ đều đặn

không ai c̣n muốn biết nhịp điệu của thời khắc

khi những đoàn tàu ṛng ră ấy đi qua

những đoàn tàu chạy măi trong tim

như một sợi dây mảnh lần nhưng không đứt

những đoàn tàu không một ṿng bánh

không một tiếng c̣i thét trong đêm

ngay cả khi trái đất im.

 

1993

 

DIỄM CHÂU