DiemChauNhungMonHang

 

NHỮNG MÓN HÀNG

 

Trên cánh bồ câu gần bào tàng viện Con Người 

đôi mắt một người đen xè xè bay lượn

 

ngày bắt đầu khi chúng tôi y hẹn

tới bày hàng bên chân tháp Eiffel

tôi bán dây da và bạn tôi bán hột soàn:

những hạt thủy tinh trong như nước mắt

những mảnh da màu cát

bạn tôi bán hột soàn cho người châu á và châu mỹ la-tinh

tôi chạy theo những khách mặc hàng trắng có đôi mắt xanh

nưóc mắt của bạn tôi có thể dùng làm món đồ trang sức

dây da của tôi để ăn diện hoặc quất lên những mảng lưng trần khi buồn bực

chúng tôi bán tất cả giá rẻ mạt và thường tặng thêm những nụ cười

 

trên cánh bồ câu gần bảo tàng viện Con Người

những món hàng của chúng tôi xập x̣e bay lượn

mỗi ngày.

 

9.10.1984