DiemChauNoiNho

NỖI NHỚ

 

Nỗi nhớ như hạt thc

rơi từ bng la

rơi xuống sn phơi

cn ấm nắng những ma ngậm sữa

la con gi

la nghing ngả đng đng

đất v nước tỏa hơi sương buổi sng

vải th thơm mi mồ hi

cnh tay u yếm cũng l lưỡi hi

hạt thc như nỗi nhớ

rơi từ con tim

rơi xuống đm su

cuốn theo chuỗi tiếng cười rực rỡ

 

hạt thc như nỗi nhớ

chưa biết khc