DuThiHoanCuongNhanCa

Cuồng nhân ca                                  

 

Mặt trời chỉ để nô

giỡn tôi sinh ra trên đu

quay bốn mùa

mụ gió ru bằng sấm

sét bằng mưa

 

 * * *

 

mảnh trăng kia lành như mụn

vá khâu hồn say tơi

tả mộng hành vào

đêm

 

* * *

 

còn vì

sao đăng quang làm

huyên náo dải ngân

hà đục ngầu tinh

thể mơ hồ khát khao

 

* * *

 

mệt nhoài đuổi

theo tôi vấp

ngã đốm lửa nhẩy

nhót cười trên bãi

tha ma.