DuThiHoanViVu

VI   VU

 

Hà nội

          mùa thu rồi nhỉ

Yểu điệu

         đài các

                   mà làm gi ?

Chẳng hẹn     

         vàng lá vẫn rơi

Thả ḿnh đi em

             gương soi

 

***

 

Màu tím của ngày hôm qua

Màu hồng ngày hôm kia

Và màu trắng trong ngày xưa nữa

Bội mùa hư không !

 

***

 

Khâu lại chiếc ba-lô chưa kịp rũ bụi

-      ừ , em đi

Lại một hành tŕnh không chú thích

Thân gái dặm trường

Mùa nào mà chẳng hư không ...

 

                                11/9/2005