MuoiNamTiengKhocDTHoan

Mười năm tiếng khc

 

 

Chuyến tu đm ấy

Cửa ra vo khng ai sot v

Sn ga nho nhc b con người Hoa

Những khun mặt ti xanh hốt hoảng

ới qua nh đn cao p

Kẻ li người ko tối sầm cửa toa...

 

Mẹ ti p m đứa chu ẵm ngửa

Tiếng ci tu giật giấc mơ nhỏ trn tay

Ngần ngừ trao lại b thng gia

Ti v đứa chu duy nhất của b

Cng mấy cu tiếng Việt khng si

Mẹ chồng ti cố gật đầu an ủi

Xốc lại tay nải khu bằng vỏ gối

Dắt vội hai em nhỏ ngy ng

Mẹ ti bước ln toa cuối...

 

Thế l mười năm tri qua

Cc chu khng nh ngoại để về ph cỗ

Thế l mười năm tri qua

Bữa cơm ba mươi tết chan nước mắt cả nh

Thế l mười năm tri qua...

 

Sao đm ấy mẹ hứa sẽ trở về

Sẽ lại ru chu ngủ

Sẽ lại chăm đn g

Để con vo nh my

Khi chồng con cng cn xa

 

Sao mẹ khng ni cho r

Mẹ con mnh rồi mỗi người một ngả

Để con được lao vo lng mẹ

Khc cho hết hơi

Khc cho trời sập

Khc cho cột điện đổ

Khc cho t-vẹt tri

Khc cho ci tu cm bặt

Khc cho tay li rời v lăng

Khc cho đon tu khng dm lăn bnh...

 

Mẹ ơi

Sao mẹ giấu con khng ni thật

Rằng chuyến tu đm ấy l chuyến cuối

Chở b con qua bin giới Việt - Trung

Rằng lần ấy l lần cuối

Mẹ ơi, nỡ lng no ni dối

Mẹ ơi !

 

Hai phong 1988