Elena Pucillo Truong :

Người Ư- Tiến sĩ ngôn ngữ và văn học nước ngoài (Đại học Milano Italia). Dạy tiếng Pháp và Văn Minh Pháp tại Milano từ năm 1982 đến 2010. Từng dạy tiếng Ư  tại  Nhạc Viện tpHCM , tại pḥng lănh sự  danh dự Ư  và  đang dạy tại Trường Đại học KH và XH nhân văn tại tpHCM.

 Rất yêu Việt Nam. Đă tổ chức  nhiều hội thảo ở Ư về việt nam về các đề tài “Vai tṛ  phụ nữ và tầm quan trọng của họ trong gia đ́nh Việt Nam” “ Tết Việt Nam, phong tục và truyền thống” “ Đổi mới, Phát triển kinh tế Việt Nam sau khi chiến tranh chấm dứt”...

 Viết và cộng tác với các báo La Compagnia dei viaggiatori ( Ư), Mekong ( tạp san của trung tâm nghiên cứu Việt Nam tại Torino, Ư), Tập san văn học Quán Văn( Sài G̣n). Có  một số truyện ngắn đăng trên Báo B́nh Định, báo Tuối trẻ cuối tuần, báo Phụ Nữ, tạp chí Sông Hương... vv