NiemThuc-HTKAnh

 

NIỆM THỨCƠi người!
Cội nguồn con sông ác
Lớp lớp người thỏa măn cái tôi


Cái tôi càng cao
Cái ác càng dầy
Ác lặn vào máu
Hồn nhiên, hồn nhiên


Ác lặn vào máu
Hồn nhiên bất diệt
Ác lặn vào máu
Hồn nhiên , hồn nhiên
                                                

 

                                            Ác lặn vào máu
                                            Hồn nhiên bất diệt
                                            Ác lặn vào máu 
                                            Hồn nhiên , hồn nhiên

 

 


Nguyên trinh ngơ ngác 
Ư thức chăng cái ác hồn nhiên


Ai thế chân em nguyên trinh ngơ ngác
Để em dầy dặn hồn nhiên ác đường đời
Xin chúc phúc cho nguyên trinh ngơ ngác
Tôi ư thức được tôi ác hồn nhiên

                                                                 2010