InrasaraMNNhungNgayRong

Thơ INRASARA

Nguyễn Tiến Văn chuyển sang Anh ngữ

 

NHỮNG NGÀY RỖNG*

Ngày 5: Ngày đẹp nhất

Có buổi chiều không muốn làm ǵ cả, nghĩ / nói ǵ cả

cho

trăm con sông  nuôi nấng tuổi dại ḿnh

chảy đầy trí nhớ

 

cho

ngàn câu thơ thuộc ḷng thuở chưa làm thơ

tràn vào hồn bỏ ngơ

 

công việc đùn về

truyện ngắn đọc dở, trang thư viết dở

đời thúc bách ngoài kia

 

cô gái đội nước xuống đồi, dừng lại, nấn ná hồi lâu

             rồi chậm răi bước về làng

bây giờ làm ǵ / ở đâu – ai biết ?

 

chiều ngoài kia đang tắt

 

đừng đợi khuôn mặt nào bất chợt

lấp đầy khoảng rỗng anh

 

vạn cánh chuồn chuồn tuổi thơ bay sáng căn pḥng.

 

THE HOLLOW DAYS

Day 5: The most beautiful day

There is an evening when I don't want to do anything, to think / talk about anything

To let

Hundred rivers nourishing my innocent years

Overflow my memory

 

To let

Thousand lines of poetry learned by heart before my poetry-making days

Overwhelm my open soul

 

Work is piling up

The short-story half-read, the letter half-written

Life is in rush on the outside

 

The girl was carrying water down the hill, she stopped, and lingered for a long time

then walked leisurely to the village

What is she doing now/where – who knows?

 

The evening is going out

 

Wait not for a certain figure

Suddenly fill up your emptiness

 

Ten thousand dragonflies of childhood enlightening the room.

*(trích tập thơ Lễ Tẩy Trần Tháng Tư)