InrasaraMNThapHoang

Thơ INRASARA

Nguyễn Tiến Văn chuyển sang Anh ngữ

 

THÁP HOANG* 

Tháp hoang

như th́nh ĺnh mọc lên từ đất

lông lá – âm u – dọa nạt. 

 

Tháp hoang

nổi cộm giữa chiều trời ma quái

ung nhọt trên làn da mềm mại

thảm rừng già xanh. 

 

Tháp hoang

đột ngột xô tôi về đối mặt

quá khứ

lao xao bầy dơi đen. 

 

Tháp hoang

người bỏ rơi – lịch sử bỏ quên

bước chân thời gian th́ nhớ. 

 

Tháp hoang 

như quen thân – như xa lạ

hồn người xưa vỗ ḍng máu ứ. 

 

Mốt mai

khi bất chợt bác tiều phu nhớ

dân buôn lậu nhớ – nhà viết sử nhớ

hồn tháp đă bay xa. 

 

THE DESERTED TOWER

The deserted tower

Seems to grow suddenly from the earth

Hairy – gloomy – threatening.

 

The deserted tower

Rises in the ghostly evening sky

As a tumour on the smooth skin

Of the green tapestry of jungle.

 

The deserted tower

Abruptly pushes me face-to-face

With the past

Swarming with black bats.

 

The deserted tower

Abandoned by people – forgotten by history

Is only remembered by the steps of time.

 

The deserted tower

As familiar – as stranger

Is the soul of ancient people touching the clotted bloodstream.

 

Some day

When all of a sudden the woodcutter remembers

The smuggler remembers – the historian remembers

The soul of the tower has flown far away.

 

 

NHỮNG NGÀY RỖNG*

Ngày 5: Ngày đẹp nhất

Có buổi chiều không muốn làm ǵ cả, nghĩ / nói ǵ cả

cho

trăm con sông  nuôi nấng tuổi dại ḿnh

chảy đầy trí nhớ

 

cho

ngàn câu thơ thuộc ḷng thuở chưa làm thơ

tràn vào hồn bỏ ngơ

 

công việc đùn về

truyện ngắn đọc dở, trang thư viết dở

đời thúc bách ngoài kia

 

cô gái đội nước xuống đồi, dừng lại, nấn ná hồi lâu

             rồi chậm răi bước về làng

bây giờ làm ǵ / ở đâu – ai biết ?

 

chiều ngoài kia đang tắt

 

đừng đợi khuôn mặt nào bất chợt

lấp đầy khoảng rỗng anh

 

vạn cánh chuồn chuồn tuổi thơ bay sáng căn pḥng.

 

THE HOLLOW DAYS

Day 5: The most beautiful day

There is an evening when I don't want to do anything, to think / talk about anything

To let

Hundred rivers nourishing my innocent years

Overflow my memory

 

To let

Thousand lines of poetry learned by heart before my poetry-making days

Overwhelm my open soul

 

Work is piling up

The short-story half-read, the letter half-written

Life is in rush on the outside

 

The girl was carrying water down the hill, she stopped, and lingered for a long time

then walked leisurely to the village

What is she doing now/where – who knows?

 

The evening is going out

 

Wait not for a certain figure

Suddenly fill up your emptiness

 

Ten thousand dragonflies of childhood enlightening the room.

*(trích tập thơ Lễ Tẩy Trần Tháng Tư)