Thơ của Karl Marx

Karl Marx, nhà thơ

Ta vốn dị ứng thơ. Ít khi dịch hay bàn về thơ. Khi lạm bàn, cũng chỉ bàn một vài câu ta cảm và "hiểu" được. Chẳng chắc ǵ đúng t́nh ư của tác giả. V́, đă viết cảm ứng của riêng ḿnh, ta chẳng bao giờ hỏi ư tác giả cho "chắc ăn", trừ một hai trường hợp hăn hưu như khi dịch một bài thơ của Nguyễn Duy.

Thuở nóng máu, ta cũng liều thơ. Hai ba bài th́ phải. Thế thôi. Chân t́nh, non nớt, hè hè… Chẳng có ǵ đáng xấu hổ, hối hận.

Khi đời, tức người, bạc bẽo, chỉ một lần, ta sủa thơ như chó sủa đau v́ bị đánh oan.

Tuy vậy, ta vốn và vẫn nghĩ thơ, như nghệ thuật, là kích thước không thể thiếu được ở con người.

Có thể là căn bệnh thuần Ziao Chỉ. Nếu thế, đành vậy. Nói chung thôi. V́ bản thân ta… không sao đành được.

Ta zốt, thật không ngờ Karl Marx cũng từng làm thơ ! Đương nhiên ở tuổi điên nhất, đẹp nhất, thơ nhất ở con người.

Hôm nay, được biết tới, ta xin trân trọng giới thiệu.

2012-02-16