MauPhoPhai

 

Mu Phố Phi *

 

Người đi chợ Tết mua g thật

Ti mua g đất tuổi thơ ti

G đất by chừ nằm trong đất

Tiếng gy cn tươi rộn giữa trời

 

Chợt thấy cầu vồng s trước mặt

Trăm loi hoa đẹp ni lời mơ

Thấp thong trong hoa thin thần nhỏ

em gi mắt đen phấp phỏng chờ...

 

Đi lc tm hồn mu phố Phi

Tĩnh lặng ngi ru, tĩnh lặng tường

Sớm nay thời tiết như mười bảy

Tở mở l cnh ngơ ngc hương

 

* trch tập Hồn Đầy Hoa Cc Dại, nxb Thuận Ho, VN, 2007.