Tiểu Sử

Tiểu Sử

Lê Miên Khương (người làm vườn)

Tên thật          :           Bùi Chưởng

Sinh năm         :           1950

Quê quán        :           Ba La, Tư Nghĩa, Quảng Ngăi

Theo gia đ́nh ra sống ở Đà Nẵng từ nhỏ. Tiểu học và trung học ở Đà Nẵng (trường Phan Châu Trinh)

Đại học : đi học bổng chính phủ Pháp năm 1968. Tiến sĩ quốc gia hóa học cao phân tử

Làm việc ở CNRS (Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Khoa Học), Paris, Pháp

Khám phá ra thơ và yêu thơ v́ sống xa quê nhà, cần một cái ǵ đó để tự an ủi ḿnh và thơ là một phương tiện tuyệt diệu để nói về t́nh yêu.

Mong có th́ giờ để chăm lo việc xuất bản một tập thơ