Phan Huy Đường

giới thiệu, prsente

 

Cng cha

Princesse

Lila vẽ đời mnh

Lila dessinant sa vie

 

 

Cng Mẹ đến trường

Avec Maman, vers l'cole

 

 

11 2015

 

 

 

 

10 2015

 

Người v th

 

 

Bạn

 

 

 

09 2015

 

 

08 2015

Nghỉ h

 

 

 

Avant les vacances

07 2015

Trước khi nghỉ h

 

 

 

06 2015

 

Nature Thin nhin

Nazuma Eleven

Ple Nord - Bắc Cực

Heures - Giờ giấc

Lila apprend Iris colorer des formes

Lila dạy Iris cht mu hnh thể

 

 

 

05 2015

 

Bon anniversaire Papi

Mừng tuổi ng ngoại

 

Basket

 

 

04 2015

 

Foot Ball Bng đ

Foot Ball Bng đ

Corps Thn thể

Petit quotidien Ngy b nhỏ

Visages Khun mặt

Nombres - Số

Humains - Animauxố

Musique - Nhạc

Humains -Animaux

Le corps en folie

Thn thể nổi đin

Sirnes Tin c

 

Anniversaire Papi

Anniversaire Papi

Anniversaire Papi

Anniversaire Papi

 

 

 

03 2015

Chủ nhật về thăm ng b

 

Le monde de Lila

Thế giới của Lila

 

 

 

 

Le pays que j'ai invent sur Mars

Xứ sở ti đ sng tạo trn Hoả Tinh

 

J'achte du pain

Ti mua bnh m

 

02 2015

Tết với ng B

 

 

 

 

01 2015

Nouvel An avec Papi Mamie

Năm mới với ng B

 

Lumire nh sng