Phan Huy Đường

giới thiệu, présente

 

Công chúa

Princesse

Lila vẽ đời mình

Lila dessinant sa vie

 

 

 20152014

Trước-Avant 

Cùng Mẹ đến trường

Avec Maman, vers l'école

 

 

12 – 2016

 

 

10 – 2016

 

 

09 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

08 – 2016

 

 

 

07 – 2016

 

 

 

06 – 2016

 

 

 

 

05 – 2016

 

 

vacances de printemps

avec Mamie et Papi 

04 – 2016

nghỉ xuân với ông bà 

 

 

 

03 – 2016

 

 

 

 

 

 

02 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

01 – 2016

 

 

Cheval-1, Ngựa-1

Cheval-2, Ngựa-2

Cheval-3, Ngựa-3

Cheval-4, Ngựa-4