DoiLoiCuaMaxPlanck

 

 

Cái ǵ  trong vật lư từ lâu gây sự quan tâm ở tôi, đó là các định luật lớn phổ quát có ư nghĩa cho toàn bộ các hiện tượng tự nhiên, độc lập với các tính chất của các vật thể tham gia vào hiện tượng.

MAX PLANCK

 

Cái cơ bản không phải là sở hữu bền vững, mà chính là cuộc chiến đấu không ngừng, hướng về mục tiêu lư tưởng, là cuộc đổi mới cuộc sống hằng ngày, hằng giờ, gắn bó với sự chiến đấu không ngừng luôn luôn bắt đầu lại mới, chiến đấu cho sự cải thiện tốt hơn, và cho sự hoàn thiện.

                                              MAX PLANCK

 

Chúng ta cuối cùng phải tự hỏi, không phải một sự gắng sức không ngừng nhưng vô vọng như thế làm cho chúng ta không thỏa măn một cách cao độ hay sao? Một thế giới quan c̣n có một giá trị nào chăng, nếu nó không chỉ ra cho những người đă hằng hiến ḿnh cho nó ít nhất một điểm duy nhất vững chắc ở đâu đó trong cuộc đời để đem lại một điểm tựa lâu bền và trực tiếp trong những đau khổ liên miên và trong sự quay ṿng không ngừng của tồn tại của họ?

Chỉ có một sự kết hợp giữa sức mạnh của lư trí và sức mạnh của ư chí mới đem lại quả chín và thơm ngon nhất của triết học: Đạo đức học. Bởi v́ khoa học cũng đem ra ánh sáng những giá trị đạo đức, nó dạy chúng ta trước nhất tính chân thật và sự tôn kính. Tính chân thật trong sự vươn tới không ngừng những nhận thức luôn chính xác hơn của thế giới tinh thần và thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta, sự tôn kính trong sự trầm tư về cái măi măi không thể hiểu được, cái huyền bí của tạo hóa trong lồng ngực của ḿnh.

MAX PLANCK