Miêng đọc trên oép

 

Miêng đọc trên oép

 

Tôi không t́m được meo của tác giả để xin phép giới thiệu tác phẩm. Nhưng không giới thiệu tác phẩm hay cho độc giả th́ uổng quá. Xin liều giới thiệu. Nếu tác giả không bằng ḷng, xin cho một lời, tôi sẽ xoá ngay tác phẩm khỏi trang này : miengluat@yahoo.com

 

 

Cao Vũ Huy Miên

Nguyễn Phong Việt

 

 

Nguyễn Đăng Tŕnh

Hoài Tường Phong

Đào Phong Lan

 

Kỉ niệm

Nếu không muốn đi hết con đường

Đừng đi

*

Sông Trà mùa thu tôi

Trăng nghẹn

Lời đá cuội

Khoảng cách