Sng Tr ma thu ti

 

Sng Tr ma thu ti

Tc giả: Nguyễn Đăng Trnh

 

Thng Mười Hai

Với những đi những lứa yu nhau

Sng Tr ma thu m mềm dải lụa

Hai tri tim thơ mỗi tri nhn một đầu

Thanh thản tri qua bốn ma trăng Thin Ấn

Tnh xui theo nhanh chậm vẫn bền lu .

 

 

Với em dĩ nhin cũng thế

Sng Tr ma thu bổng trầm khc gi

Rủ r em về biển bỏ rơi nguồn

Đu thm biết pha sau con đ dọc

C g chi lọ mọ lưới trăng sung

 

 

Ring với g

Sng Tr ma thu bn ngt lưỡi gươm

Xớt ngang lưng cuộc tnh chưa kịp lớn

G xửng vửng m vết thương mười tm

Bỏ qu đi lu lắm mu cn tươm

 

 

V từ ấy

Dng sng Tr ma thu khc hư khc thực

Khc rất nn thơ khc rất nỗi niềm

Giữa Si Gn đi khi ngồi tặc lưỡi

C thể xa m khng thể qun!