NguyenQuangDoThongTab

Phan Huy Đường

giới thiệu

Nguyễn Quang Đỗ Thống

 

Crise européenne – Khủng hoảng Châu Âu

Le chagrin et le sursaut : http://www.diendan.org/the-gioi/le-chagrin-et-le-sursaut

Bi thương và quật khởi : http://www.diendan.org/the-gioi/bi-thuong-va-quat-khoi

 

đọc sách

Đọc công trình của Thomas PIKETTY

Le Capital au 21ème siècle de Thomas Piketty

Thời đại của những thái cực, Thế kỉ XX ngắn (1914-1991) của Eric J. HOBSBAWM

Après l’Empire – Essai sur la décomposition du système américain d’Emmanuel Todd