NguyenDuyThuChoiXemSao

 

 

 

THỬ CHƠI XEM SAO

(Knh nhờ Phan Huy ường tin sinh thử dịch chơi xem sao)

 

A ă ợ

ơ u i ị ồ o oe

y uy oai oi

oa oa ư ử oe oe

 

*

Bật bng bừng bực buồn buồn

bọt bo bo bở bn bun bẽ bng

b b b bọp big bang

bp bi b bp buỳnh bong bấp bnh

 

*

Cc cu cu cứa c cừa

cằng căng cọ cạy c cưa cộc cằn

cỏm cm com cc cy cng

cứng cừng cưng cửng cầng cầng coong coong

 

*

Dung dăng dung dẻ dần d

dập dờn dơn dt dt da dịu dng

dng dằng dm dấm di dang

day dậm dật dứt duyềnh dong du dương

 

*

ắn đo đủng đỉnh đ đừ

đảo đin đ đởn đứ đư đng đong

đong đưa đỏng đảnh điệu đng

đĩ đầm đa đc đch đoang đac đm

 

*

Gẩu gầu gu gắt gỏng gừ

gục g gục gặc gật g gu gơ

gom gom gi gi g g

gc ga gc gch gay go gầm go

 

 

*

Hớ hnh hau hu hao hao

hăng hằng hăc hực hồng ho hn hoan

ho he h he huynh hoang

h h h hục huy hong hả h

 

*

Kh khng khốc khập khễnh kho

kh kh khật khưỡng khuyu khoao khoằn khoo

khẳn khằn khăn khắm khẳng kheo

kho khn khịt kht khng kho khum khum

 

*

Lc la lc lắc long lanh

lươn lươn lẹo lẹo lảnh lnh lạnh loe

lẳng lơ lấp l lập le

lượn lờ lắt lo lo le lộn lng

 

*

Mần m mc my ma may

mốc mo meo mộng mị my mịt mồng

m man mo m mơ mng

mon men m mỏng mọng mong muộn mng

 

*

Ngả nghing ngơ ngc ngật ngừ

ngất nga ngất ngưởng ngất ngư ngặt ngho

ngo ngoe ngoo ngoẽo ngoo ngoeo

ngng ngoằng ngọng nghẹo ngoằn ngoằn nghu ngao

 

*

Phởn phờn phơ phấp phỏng phnh

phũ phng phng phong phanh phanh phều pho

ph phang ph phạch phổng phao

ph ph ph phọp phau phau phập phềnh

 

 

 

*

R ro ro rắt rung rinh

rm ran rậm rịt rng rnh rối ren

rủ r rch rch rm rm

rắc rằng rặc roẻn ren roen rộn rng

 

*

Sấp sầm sập sẳn sằn săn

sủng sng sung sắp sửa sằng say sưa

sần si sờ soạng sơ sơ

sụt s sụt sịt sững sờ sao sao

 

*

Trất tra trất trưởng trật tro

trục tr trục trặc trớ tru trần trưồng

trong treo trẻo trướng trượng trường

trm trm trợn trạo trt trương trn trn

 

*

X x xốc xếch xn xao

xoắn xum xu xut x xo xnh xang

xỏ xin xiu xẹo xuyềnh xong

xơi x xụp xoảng xong xoang xập xần

 

 

vn vn v vẩn vần vn

 

 

PARIS, 6-10/6/1996

N.D