Thống phong

 

Cơn ùa về lúc nửa đêm

nó gay cấn đến nhớ em cũng tè

nói cười là nói ba nhe

chân đau mà nhức lại nhè chỗ tim

Buồn theo cơn thống phong lên

ngủ nghê chi nữa gối mền thừa ra

đau chân th́ khắp người ta

nói đau ḷng chắc quư bà vỗ tay

Người ta mắc bịnh nhà giàu

ḿnh luôn mạt rệp mà đau lại đều

đau này không chết ai đâu

đau t́nh kia mới qua cầu sẩy chân

Lẽ nào ơn cái thống phong

đau chân th́ cái đau ḷng sẽ vơi