ADY ENDRE

NHƯNG NẾU NHƯ?

Kptallat a kvetkezőre: hajnali kp

Anh nghĩ: em yu qu, bạn vui đa b nhỏ

chng mnh thử tồn tại

trong  hoang tn đổ nt giết người ny.

Khi tất cả biến mất tăm, lặn hết

em hy coi như kinh nghiệm ngy hm qua

hy coi như sự kỳ diệu hoặc một cơn tội lỗi

khi tất cả vụt qua, rơi rụng, cuốn đi.

Anh nghĩ: em yu qu, bạn vui đa b nhỏ

hy giữ anh như QU KHỨ hẹn h,

hy giữ anh, chừng đinh chưa nện chặt,

bằng tri tim anh rớm mu, liệt t.

D vẫn chỉ l kẻ ngy hm qua

em vẫn khoc tay anh, em yu qu, bạn vui đa b nhỏ?

i tội nghiệp anh, cứ tội nghiệp triệu lần

trong cơn ngất xỉu triệu lần đẫm mu.

Nhưng nếu anh ra đi, số phận anh, em chỉ lối

em sẽ cho cơn bo no dẫn dắt

bằng đi tay chn thực mải miết của em?

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Budapest. 2017. szeptember 17.)