Guilaume Apollinaire

Cầu Mirabeau

 

Sng Xen chảy dưới cầu Mirabeau

V tnh yu

th thầm g, rầm r g

rằng người mẹ của nỗi đau l dục vọng.

Đm hy sập giờ đ điểm

đm hy bung ta vẫn đợi nơi đy.

Hy để những đi mắt hu nhn tay trong tay

tay mnh bện kha.

Dưới cầu trong đm

sng vĩnh cửu chảy tiếp tục tối đen.

Đm hy sập giờ đ điểm

đm hy bung ta vẫn đợi nơi đy.

Sng d chảy hay khng vẫn l gi của vực su.

Tnh yu

sao cuộc đời chậm ri

Chảy bỏng , i chy bỏng Ước Mong.

Đm hy sập giờ đ điểm

đm hy bung ta vẫn đợi nơi đy.

Sống vẫn cuồn cuộn qua ngy qua thng

Qu khứ chẳng hồi sinh

Tnh yu chẳng hồi sinh.

Sng Xen chảy dưới cầu Mirabeau

Đm hy sập giờ đ điểm,

đm hy bung ta vẫn đợi nơi đy.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

( 2013. december 30.)

 

 

Guillaume Apollinaire -  A Mirabeau-hd (fordts, francia-magyar)

 

Fut a Mirabeau-hd alatt a Szajna

S a szerelem

Mi zgja, mi sugallja

Hogy minden kjnek fjdalom az anyja

Csak szllj le j az ra t

Csak szllj idő n vrok itt

Farkasszemet hadd nznk kz a kzben

Kulcsolt keznk

Hdja alatt az jben

rk hullmok rja foly stten

Csak szllj le j az ra t

Csak szllj idő n vrok itt

Fut meg nem ll fut mint az r a mlynek

A szerelem

De lass is az let

s a Remny de get de get

Csak szllj le j az ra t

Csak szllj idő n vrok itt

Napok hetek zuhognak tovafolyva

Nem kl a mlt

S a szerelem se jra

Fut a Mirabeau-hd alatt a Szajna

Csak szllj le j az ra t

Csak szllj idő n vrok itt

(Mszly Dezső fordtsa)