GUILLAUME APOLLINAIRE

 

NHỮNG ĐA HUỆ THU

(http://www.youtube.com/watch?v=MEMnZJooeCk)

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1G79jIff15w3fMgWXc7UugAo4C6guIjprYt_gHgCIOrc6lInR

Đồng cỏ nhả độc, muộn mằn thu hoa nở

đn b rng gặm cỏ lang thang

v chầm chậm đầu độc

những đa huệ thu tim tm, chi xanh.

 

Đi mắt em mơ mng tựa bng hoa huệ

cnh hoa tm xanh lượn sng, biếc thu

v từ đi mắt ấy đời anh m thầm ngấm độc.

 

Một đn học sinh chạy o trn đồng cỏ ht vang

điệu nhạc acmonica tung bay o chong mỏng

Rồi chng ngắt hoa, bng mẹ, bng con

sắc hoa mịn mi mắt em thẹn thng chớp

như đa huệ thu chấp chới, dạt dưới gi o

 

Người mục đồng khe khẽ ht dịu dng

lc đn b rống vang bỏ đi chậm chạp

bỏ cnh đồng hoa c độc hấp hối thu.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung của Radnti Mikls

( Budapest. Mng 3 tết Gip Ngọ 2014)

100_3713
 

 

 

 

GUILLAUME APOLLINAIRE

 

NHỮNG ĐA HUỆ THU

(http://www.youtube.com/watch?v=MEMnZJooeCk)

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ1G79jIff15w3fMgWXc7UugAo4C6guIjprYt_gHgCIOrc6lInR

Đồng cỏ nhả độc, muộn mằn thu hoa nở

đn b rng gặm cỏ lang thang

v chầm chậm đầu độc

những đa huệ thu tim tm, chi xanh.

 

Đi mắt em mơ mng tựa bng hoa huệ

cnh hoa tm xanh lượn sng, biếc thu

v từ đi mắt ấy đời anh m thầm ngấm độc.

 

Một đn học sinh chạy o trn đồng cỏ ht vang

điệu nhạc acmonica tung bay o chong mỏng

Rồi chng ngắt hoa, bng mẹ, bng con

sắc hoa mịn mi mắt em thẹn thng chớp

như đa huệ thu chấp chới, dạt dưới gi o

 

Người mục đồng khe khẽ ht dịu dng

lc đn b rống vang bỏ đi chậm chạp

bỏ cnh đồng hoa c độc hấp hối thu.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung của Radnti Mikls

( Budapest. Mng 3 tết Gip Ngọ 2014)

100_3713