GIỚI THIỆU SÁCH MỚI:

                                         NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC

                                    TỦ SÁCH TINH HOA TRI THỨC THẾ GIỚI

 

                                                                 HAMVAS BÉLA

                                                           MỘT GIỌT TỪ SỰ ĐỌA ĐẦY

                                                ( HAI MƯƠI HAI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC)

      NGUYỄN HỒNG NHUNG DỊCH TỪ NGUYÊN BẢN TIẾNG HUNGARY

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I:

TIỂU SỬ CỦA HAMVAS BÉLA

 

PHẦN II:

HAI MƯƠI HAI TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

 

1.         ARLEQUIN – ANH HỀ

2.         TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI

3.         CUỐN SÁCH CỦA NHÀ VUA CÔ ĐƠN

4.         GHI CHÉP BUỔI SÁNG

5.         TÂM LƯ HỌC CỦA VIỆC NGẮT HOA

6.         THIỀN ĐỊNH TRÊN ĐỈNH NÚI LÚC HOÀNG HÔN

            HAY LÀ SIÊU H̀NH HỌC CỦA HÀNH ĐỘNG NGƯỜI

7.         XĂ HỘI HỌC CỦA SỰ CÔ ĐƠN

8.         VIẾT VỀ JOURDAIN

9.         CÁI GƯƠNG

10.        HYPERION HUNGARY

11.       HYPERION HUNGARY (II)

12.       VIẾT VỀ CÁCH MẠNG 1956 Ở HUNGARY

13.       SỰ SỐNG VÀ ĐỜI SỐNG

14.       BA NGUỒN

15.       NGƯỜI THÀY CỦA ĐỜI SỐNG

16.       VĂN HÓA CỔ VÀ VĂN HÓA HIỆN ĐẠI

17.       LƯ THUYẾT VÀ NGUYÊN LƯ

18.       CHỨNG THỰC SAU CÙNG CỦA NHỮNG DẰN VẶT THỜI ĐẠI

19.       MỘT GIỌT TỪ SỰ ĐỌA ĐÀY

20.       TRANH MẶC HỌA TRUNG QUỐC 

21.       GIẢI PHẪU SỰ U SẦU

22.       ĐẠO ĐỨC THẲNG THỪNG VÀ LƯƠNG TÂM CẮN RỨT.

                                                                

                                                                 HÀ NỘI THÁNG 5 năm 2014.