JZSEF ATTILA (1905-1937)

KHNG CẦN G CỬA

 

 

Nếu anh yu em, đến với anh khng cần g cửa,

nhưng em hy đắn đo cho kỹ,

anh sẽ đặt em ln nệm rơm, rơm thở di bụi bay xo xạc.

Nước trong bnh mt lnh anh mang đến cho em,

đi giầy em, trước khi em về, anh lau

ở đy khng hề ai quấy nhiễu,

o quần mnh gập đấy, em cứ việc dy bẩn.

Yn lặng dịu dng, anh ni cng em,

nếu em mệt anh ấn em ngồi xuống ghế duy nhất của anh,

nếu em nng hy tho khăn, lơi khuy o,

nếu em đi mẩu giấy sạch thay đĩa

cả khi c ci khc,

nếu khng cứ để đấy cho anh, anh mun thuở

đi mềm.

Nếu anh yu em, đến với anh khng cần g cửa

nhưng em hy đắn đo cho kỹ,

sẽ đau, nếu sau rồi em trnh mặt thật lu.

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hung

( Budapest.2012.05.12)