ChetRoi

 

 

                                                        CHẾT RỒI…

                                                                   ( Tặng anh Chân Phương)

 

 

 

Chết rồi…

 

sao lại mượn thơ anh cầu nguyện cho một mối t́nh khác

lúc nửa đêm?

 

Danh từ thơ anh biến thành cái lồng chật hẹp,

chứa những lời thổ lộ+ nấc nghẹn

em,

tính từ thơ anh tách ra thành cơn đau

 tim

quặn,

trạng từ thơ anh như những vết cắt ngọt ngào

dao sắc,

ấn sâu.

 

 

Chết rồi…

 

em đă khóc

bằng thơ anh

hay cùng thơ anh?

 

 

Không thể nói: ” cảm ơn lăng tử

cho em mượn bài thơ buồn đêm nay

 

 

bởi sáng dậy, em đă thành người khác,

người khác ra đường thấy lá vàng quay ṿng lộn ngược

vui vui

phút hồi sinh

thấy chùm táo bấu cành chi chít,

đỏ mọng căng tṛn như trái đất nắng tràn

không đừng được em kiễng chân hái liền một quả

rồi ném đuổi theo con mèo già,

vừa đen,

vừa bẩn,

chạy sát hàng rào

 meo meo…

 

 

Không thể nói:”bài thơ anh làm, sao đúng thế

đêm qua sẽ khóc bằng ǵ

nếu thiếu thơ ?”

 

 

Chết rồi…

 

em vui vui nghĩ đến bài thơ buồn như cái Chết,

vừa lang thang trong nắng thu vàng,

vừa nghĩ đến…

                    nhân gian!

 

 

                                                                   Nguyễn Hồng Nhung

                                                                         ( 2009-09-29)