Nguyễn Hồng Nhung

 

http://www.vanchuongviet.org/data/images/201110/tacgia/nguyenhongnhung_66984194517.jpg

Dịch gia Nguyễn Hồng Nhung.

Sinh: 28-9-1953. Qu Thanh Lim H Nam

Từ nhỏ sống ở H Nội cng cha mẹ, c 5 anh chị em, học trường chuyn Văn từ lớp 4 đến lớp 9, tốt nghiệp lớp 10 tại trường L Thường Kiệt B-H nội. Sau đ đi du học tại Hungary từ 1972-1978, học khoa Văn học v Ngn ngữ Hungary tại trường Đại học Tổng Hợp Budapest ELTE- Hungary.

Từ năm 1979-1989: l cn bộ nghin cứu tại Viện X Hội học thuộc Ủy ban KHXHVN

Từ 1990 đến nay: định cư tại Hungary. Hiện đang dạy tiếng Việt tại Viện Đng Nam của trường Đại học Tổng hợp Budapest ELTE Hungary.

 

Địa chỉ lin hệ:

e-mail: dichthuathv@gmail.com

web:

http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/NguyenHongNhung/NguyenHongNhungTab.htm

 

 

CC TC PHẨM Đ DỊCH TỪ TIẾNG HUNGARY SANG TIẾNG VIỆT:

1/ Yanikovszky va: Nếu ti l người lớn (Ha n felnőtt volnk)

Nh xuất bản Kim Đồng H nội 1986

2/ Halk Lszl: Php lịch sự hng ngy (Illemtankocka)

Nh xuất bản Thanh Nin H nội 1986, ti bản 8 lần

Trung tm Văn ha Đng Ty, H nội 2017

3/ Mrai Sndor: Lời cỏ cy (Fves knyv)

Trung tm Văn ha Đng-Ty, H nội 2007, ti bản 2017.

4/ Mrai Sndor: Những ngọn nến chy tn ( A gyertyk csonkig gnek)

Trung tm Văn ha Đng Ty, H nội 2008, ti bản 2017.

5/ Truyện cổ dn gian Hungary (Magyar npmesk)

Nh Nam, H nội 2008

6/ Csth Gza: Tập truyện ngắn ( Novellk)

Nh xuất bản Thanh Nin H nội 2009

Trung tm Văn ha Đng Ty ti bản 2017

7/ Karinthy Frigyes: Tấm gương cong ( Grbe tkr)

Nh xuất bản Thanh Nin H nội 2010

Trung tm Văn ha Đng Ty ti bản 2017

8/ Hamvas Bla: Cu chuyện v hnh v Đảo ( A lthatatlan trtnet)

Nh xuất bản Tri Thức H nội 2013, ti bản 2015, 2016

9/ Hamvas Bla: Một giọt từ sự đọa đy ( Vlogatott esszk)

Nh xuất bản Tri Thức H nội 2014, ti bản 2016

10/ Hamvas Bla: Minh triết thing ling - 3 tập (Scientia sacra)

Nh xuất bản Tri Thức H nội 2016, ti bản 2017

 

CC TC PHẨM DỊCH CHƯA IN

1.   Kertsz Imre:Kinh cầu nguyện Kaddis dnh cho đứa trẻ khng ra đời

2.   ( Kaddis a meg nem szletett gyermekrt)

3.   Marai Sndor: Khch ở Bolzan (Vendgjtk Bolzanban)

4.   Szab Lőrinc: Thơ tuyển chọn

5.   Szerb Antal: Lữ khch v ci trăng (Utas s holdvilg)

6.   Nhiều tc phẩm của Hamvas Bla

 

CC TC PHẨM RING Đ IN

Tập truyện ngắn: Gi ba mươi, Nh xuất bản Thanh nin 2003

Tập thơ: Hồng nước, Nh xuất bản Thanh nin, H nội 2009

Tập tản văn: Hy yu nỗi c đơn, Nh xuất bản Thanh nin, H nii 2010

Tập thơ: Phẩm hoa đm ngy hương nhủ, Nh xuất bản Thanh nin H nội 2010

Truyện v K : Trung tm Văn ha Đng Ty, H nội 2017