Petőfi Sándor

    BÀI CA DÂN TỘC

 ( Kỷ niệm Cách mạng dân chủ tư sản Hungary-ND

 

http://www.euroastra.info/files/images/2014-marcius-15.jpg

 

Vững vàng lên người Hungary, tổ quốc đang kêu gọi!

Thời cơ là đây, bây giờ hoặc không bao giờ!

Chúng ta thành nô lệ hay thành người tự do?

Câu hỏi ấy, hăy trả lời bạn hỡi!-

Trước Thượng đế của người Hungary

chúng ta thề,

chúng ta thề, không bao giờ

chúng ta tiếp tục thành nô lệ!

 

Chúng ta là nô lệ đến tận ngày hôm nay,

tổ tiên chúng ta bị đọa đày,

kẻ đă mất hay c̣n sống tự do

không thể b́nh yên trên đất này nô lệ.

Trước Thượng đế của người Hungary

chúng ta thề,

chúng ta thề, không bao giờ

chúng ta tiếp tục thành nô lệ!

 

Sẽ không c̣n kẻ tứ cố vô thân,

kẻ giờ đây, nếu cần, không dám chết,

kẻ, đời sống rách rưới quư hơn

danh dự  dân tộc.

Trước Thượng đế của người Hungary

chúng ta thề,

chúng ta thề, không bao giờ

chúng ta tiếp tục thành nô lệ!

 

Thanh gươm sáng ḷa hơn xiềng xích

giữ mạnh hơn sức mạnh cánh tay,

vậy mà giờ đây ta vẫn đeo xiềng xích!

hỡi gươm xưa, ta đến với mi đây!

Trước Thượng đế của người Hungary

chúng ta thề,

chúng ta thề, không bao giờ

chúng ta tiếp tục thành nô lệ!

 

Cái tên Hungary sẽ đẹp lên lần nữa,

vẻ vang xưa lại lừng lẫy vẻ vang;

những ǵ hằng thế kỷ in dấu ấn

chúng ta gột sạch mọi vết nhơ!

Trước Thượng đế của người Hungary

chúng ta thề,

chúng ta thề, không bao giờ

chúng ta tiếp tục thành nô lệ!

 

Nơi nấm mộ chúng ta rải rác

con cháu ta sẽ sụp xuống nghiêng ḿnh

cùng lời nguyện cầu xin ân phước

tên thiêng chúng ta con cháu gọi tên!

Trước Thượng đế của người Hungary

chúng ta thề,

chúng ta thề, không bao giờ

chúng ta tiếp tục thành nô lệ!

                                     Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

                                                           ( Budapest. 2015.március.15)

http://turul.info/images/galeria/5695.jpg